URO-DYN
Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej

Siedziba placówki

URO-DYN

URO-DYN

ul. Wiśniowa 36
02-520 Warszawa
tel.: 22 646 36 77
tel.: 22 849 45 44
fax: 22 646 36 79
mail: gidian[@]urodyn.med.pl

Biuletyn nr. 1

Valsalva leak point pressure (VLPP) - nowa technika wykrywania ISD (intrinsic sphincter deficiency) w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet. Niebezpieczeństwa.

Danuta Gidian

Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet może być wynikiem opuszczenia szyi pęcherza i cewki proksymalnej, w wyniku czego zaburzona jest transmisja ciśnień śródbrzusznych, lub uszkodzenia tzw. mechanizmu zwieraczowego cewki. Mechanizm zwieraczowy cewki jest pojęciem szerszym od zwieracza zewnętrznego i zależy nie tylko od stanu zwieracza poprzecznie prążkowanego ale również od stanu mięśni gładkich ściany cewki, jej śluzówki, naczyń krwionośnych i stanu tkanki łącznej (włókien kolagenowych).

Niewydolność tego złożonego mechanizmu określa się mianem ISD. Potocznie przyjmuje się, że ISD oznacza uszkodzenie zwieracza zewnętrznego cewki.

Nie zagłębiając się w przyczyny powstawania zarówno obniżenia jak i ISD należy podkreślić, iż rozróżnienie obu tych mechanizmów jest sprawą bardzo ważną gdyż warunkuje rodzaj zabiegu operacyjnego.

Do niedawna uważano, że ekstremalnie niskie ciśnienia w profilu spoczynkowym (poniżej 20 cm H2O ) upoważniają do rozpoznania ISD. Okazało się jednak, że profilometria jest badaniem słabo powtarzalnym, że wyniki pomiarów zależne są od ustawienia cewnika (a dokładnie otworu w cewniku, poprzez który mierzy się ciśnienia). Doszło nawet do tego, że niektórzy negują ogóle jej wartość w ocenie wysiłkowego nietrzymania. Są to jednak głosy pojedyncze.

Nową metodą jest oznaczenie ciśnienia, przy którym pacjentka gubi mocz w pozycji leżącej przy nie całkowicie wypełnionym pęcherzu (w oryginalnej metodzie przy wypełnieniu 150 ml, potocznie przyjmuje się poniżej 250 ml). Jest to tzw. valsalva leak point pressure. VLPP < 65 cm H2O świadczyć ma o ISD.

Pojawia się wiele głosów krytykujących tę metodę. Przede wszystkim podkreśla się znaczenie cewnika w oznaczaniu LPP, co może być powodem wyników fałszywie negatywnych.

Wyniki fałszywie negatywne mogą być również spowodowane znacznym obniżeniem narządu rodnego. z kolei indukowana kaszlem niestabilność wypieracza może być przyczyną wyników fałszywie dodatnich. Istotna jest również rzetelność osoby przeprowadzającej badanie. Mając wydolny mechanizm zwieraczowy cewki można gubić mocz przy bardzo niskich ciśnieniach. Wystarczy jednak uświadomić pacjentce aby kaszląc starała się skurczyć zwieracze. Okazuje się wtedy często, że nie ma gubienia moczu nawet przy ciśnieniach do 200 cm H2O. Czy można w takim przypadku rozpoznać ISD?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
© 2002 - 2023 Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO-DYN
2002 created by: JSK Internet
2014 - 2023 modified by: PetS