URO-DYN
Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej

Siedziba placówki

URO-DYN

URO-DYN

ul. Wiśniowa 36
02-520 Warszawa
tel.: 22 646 36 77
tel.: 22 849 45 44
fax: 22 646 36 79
mail: gidian[@]urodyn.med.pl

Biuletyn nr 2

Streszczenie wykładu prof. Paula Abramsa na II Międzynarodowym Zjeździe Towarzystwa Zaburzeń Dna Miednicy (Pelvic Floor Dysfunction Society) Barcelona, marzec 1999

Wykład dotyczył nietrzymania moczu po radykalnej prostatectomii.

U większości pacjentów problem ten mija zwykle po 6 miesiącach.

  Ryzyko nietrzymania moczu zwiększają:
 1. niestabilność wypieracza przed zabiegiem,
 2. wcześniejszy TURP.
  Przyczyny nietrzymania moczu:
 1. niestabilność wypieracza,
 2. wysiłkowe nietrzymanie moczu,
 3. postać mieszana - niestabilność i wysiłkowe nietrzymanie.
  W diagnostyce znaczenie mają:
 1. profilometru spoczynkowa,
 2. wideo-cystografia połączona z badaniem urodynamicznym.
  Leczenie:
 1. na początku zawsze zachowawcze:
  ćwiczenia biofeedback + elektrostymulacje, wypracowanie przez pacjenta indywidualnego programu podaży płynów i godzin mikcji, leki anfycholinergiczne, Gutron.
 2. operacyjne:
  teflon lub kolagen podany: przez cewkowo w okolicę zwieracza zewnętrznego, przez pęcherzowo w okolicę szyi pęcherza, przez kroczowo w okolicę zwieracza zewnętrznego, sztuczny zwieracz - najlepsze wyniki.
Ważne!!! Ćwiczenia biofeedback należy rozpocząć PRZED planowanym zabiegiem prostatectomii.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
© 2002 - 2023 Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO-DYN
2002 created by: JSK Internet
2014 - 2023 modified by: PetS