URO-DYN
Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej

Siedziba placówki

URO-DYN

URO-DYN

ul. Wiśniowa 36
02-520 Warszawa
tel.: 22 646 36 77
tel.: 22 849 45 44
fax: 22 646 36 79
mail: gidian[@]urodyn.med.pl

Biuletyn nr. 4

Sprawozdanie z XXX Zjazdu ICS, Tampere, 28-31.08.2000

Danuta Gidian

Zjazd zdominowany był przez dwa tematy: pęcherz nadreaktywny i TVT (tension free vaginal tape). O przyszłości w leczeniu pęcherza nadreaktywnego pisze w bieżącym numerze Wiadomości dr Paruszkiewicz. TVT wydaje się być aktualnie "złotym standardem" w leczeniu operacyjnym wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, chociaż pojawiają się głosy, że na ostateczną ocenę należy poczekać 10 lat.

Osobiście chciałam podczas Zjazdu rozwiązać problem dotyczący przeszkody podpęcherzowej u kobiet. Do tej pory nie ma definicji i nie opracowano standardowych metod pozwalających na jednoznaczne jej określenie. W Neurourology and Urodynamics Volume 19, Nr 3/2000 ukazał się artykuł, w którym autorzy za przeszkodę podpęcherzową u kobiet uznają wartości tempa przepływu w uroflowmetrii < 12 ml/sek i Pdet przy maksymalnym tempie przepływu > 20 cm H2O w badaniu ciśnienie-przepływ. Wątpliwości budzą bardzo niskie wartości Pdet.

Podczas Zjazdu przedstawiono pracę z Brazylii, w której zaproponowano, aby przeszkodę podpęcherzową u kobiet oceniać na podstawie badania ciśnienie-przepływ, stosując nomogram Schaffera. Z pracy tej wynika, że wartością graniczną przeszkody jest Pdet=20 cm H2O.

W rozmowach kuluarowych opinie lekarzy były rozbieżne. Jedni otwarcie przyznawali się, że stosują nomogramy opracowane dla mężczyzn, inni twierdzili, że z nich nie korzystają i przyjmują znacznie wyższe wartości Pdet jako graniczne dla przeszkody u kobiet.

W sesji urodynamicznej przedstawiona została praca z oddziału prof. Lindy Cardozo, w której podkreślono że:
  • nie ma definicji przeszkody podpęcherzowej u kobiet,
  • nie można u kobiet stosować nomogramów opracowanych dla mężczyzn,
  • za przeszkodą u kobiet przemawia: tempo przepływu < 15 ml/sek., Pdet > 60 cm H2O i zaleganie po mikcji >150ml.
W dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że bardzo wiele kobiet oddaje mocz za pomocą tłoczni brzusznej. W efekcie ciśnienia śródpęcherzowe (Pves) w czasie takiej mikcji są bardzo wysokie a ciśnienia wypieracza bardzo niskie. Padło retoryczne pytanie, czy przeszkody nie powinno oceniać się na podstawie ciśnienia śródpęcherzowego (Pves)? I tu nasuwa się myśl: czy nie należałoby postępować podobnie u mężczyzn?

Podczas całego Zjazdu odczuwało się pewne napięcia i starcia. Pozostaje wrażenie prób forsowania nieco innej od zalecanej przez ICS interpretacji wyników badań urodynamicznych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
© 2002 - 2022 Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO-DYN
2002 created by: JSK Internet
2014 - 2022 modified by: PetS