URO-DYN
Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej

Siedziba placówki

URO-DYN

URO-DYN

ul. Wiśniowa 36
02-520 Warszawa
tel.: 22 646 36 77
tel.: 22 849 45 44
fax: 22 646 36 79
mail: gidian[@]urodyn.med.pl

Biofeedback

dr Gidian Biofeedback, czyli metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego, to nauka uświadamiania sobie czynności wcześniej często nieświadomych, oraz stopniowe wpływanie na poprawę tych czynności.

W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu i czynnościowych zaburzeń mikcji jest to nauka świadomego kurczenia i świadomej relaksacji mięśni dna miednicy.

Biofeedback wymaga specjalnej aparatury rejestrującej daną czynność (w wyżej wymienionych przypadkach będzie to EMG mięśni dna miednicy) i umożliwiającej odbiór wzrokowy lub słuchowy rejestrowanych zmian. Wymaga również współpracy samego pacjenta oraz wyszkolonego personelu.

U kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu oraz u mężczyzn po prostatektomii ćwiczenia biofeedback mają na celu wzmocnienie mięśni dna miednicy. Dzięki systematycznym ćwiczeniom poprawiają się mechanizmy odpowiedzialne za trzymanie moczu.

U pacjentów z czynnościową przeszkodą w odpływie moczu celem ćwiczeń jest nauka relaksacji wyżej wymienionych mięśni i następnie nauka oddawania moczu przy ich jednoczesnym rozluĽnieniu, co zwykle bywa trudniejsze od dowolnego kurczenia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
© 2002 - 2024 Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO-DYN
2002 created by: JSK Internet
2014 - 2024 modified by: PetS