URO-DYN
Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej

Siedziba placówki

URO-DYN

URO-DYN

ul. Wiśniowa 36
02-520 Warszawa
tel.: 22 646 36 77
tel.: 22 849 45 44
fax: 22 646 36 79
mail: gidian[@]urodyn.med.pl

Nietrzymanie moczu (incontinentio urinae)

Występowanie nietrzymania moczu

Panuje pogląd, że nietrzymanie moczu jest naturalnym elementem starzenia się. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nietrzymanie moczu nie dotyczy tylko starszych osób.

Występuje również już w znacznie młodszej populacji. Stwierdzono, że wiele czynników poza starzeniem się organizmu może być przyczyną zaburzeń oddawania moczu. Można do nich zaliczyć m.in.: zaburzenia hormonalne, liczne porody, operacje w obrębie miednicy, przyjmowane leki, choroby układu nerwowego, mięśniowego.

Dokładne informacje o częstości występowania nietrzymania moczu są trudne do ustalenia. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że przeciętnie co 4 kobieta po 30 roku życia ma problemy z nietrzymaniem moczu. Analizując oddzielnie grupę kobiet w wieku 45-60 lat, występowanie nietrzymania moczu stwierdzono aż u 57% kobiet. Wśród mężczyzn nasilenie występowania nietrzymania moczu było o połowę mniejsze. Z wyników innych analiz wynika, że w całej populacji nietrzymanie moczu dotyczy od 5 do 15% społeczeństwa.

Publikowane dane statystyczne podają, że na 2000 pacjentów zgłaszających się do lekarza rejonowego 120 ma problemy z nietrzymaniem moczu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki jednej z ankiet, że jedynie co 12 pacjent z nietrzymaniem moczu zgłasza swój problem lekarzowi, a przeciętny okres czasu jaki upływa od pojawienia się zaburzeń oddawania moczu do chwili szukania pomocy medycznej wynosi 9 lat, to z pewnością rzeczywista liczba pacjentów z nietrzymaniem moczu jest znacznie wyższa od danych podawanych w piśmiennictwie.

W Polsce nie istnieją jeszcze dokładne informacje na temat częstości występowania nietrzymania moczu. Można przyjąć, że nie odbiegają one od podawanych powyżej. Natomiast z pewnością zainteresowanie tym problem jest znacznie mniejsze niż np. w krajach Europy Zachodniej. Brak odpowiedniej informacji o leczeniu nietrzymania moczu, o dostępnych na rynku środkach i możliwościach ich uzyskania powodują, że osoby z tym problemem nie szukają fachowej pomocy. W związku z tym często stosowane są środki zastępcze (chusteczki higieniczne, papier toaletowy, podpaski).

W Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej w latach osiemdziesiątych zaczęły powstawać liczne stowarzyszenia i organizacje zajmujące się promowaniem problemu nietrzymania moczu. Dzięki prowadzonym szkoleniom, wydawaniu publikacji, informatorów, poradników dla pacjentów i ich rodzin oraz współpracy z organizacjami rządowymi, przemysłem farmaceutycznym, środkami masowego przekazu fachowa pomoc dociera do coraz większej liczby pacjentów z nietrzymaniem moczu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
© 2002 - 2021 Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO-DYN
2002 created by: JSK Internet
2014 - 2021 modified by: PetS