URO-DYN
Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej

Siedziba placówki

URO-DYN

URO-DYN

ul. Wiśniowa 36
02-520 Warszawa
tel.: 22 646 36 77
tel.: 22 849 45 44
fax: 22 646 36 79
mail: gidian[@]urodyn.med.pl

Nietrzymanie moczu (incontinentio urinae)

Diagnostyka nietrzymania moczu

W związku z różnorodną etiologią, wszyscy pacjenci z zaburzeniami oddawania moczu powinni być poddani dokładnej ocenie, aby zaplanować odpowiednio dla każdego pacjenta dalszą diagnostykę. Podstawowe znaczenie w postawieniu odpowiedniego rozpoznania u pacjentów z zaburzeniami oddawania moczu ma dokładnie zebrany wywiad uzupełniony o kontrolę oddawania moczu. Następnie należy dokładnie zbadać pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem narządów moczowo-płciowych i oceny stanu neurologicznego (ocena czucia na kroczu, odruchy z kończyn dolnych, zbadanie okolicy lędźwiowo-krzyżowej). Badanie kliniczne może być rozszerzone o konsultację urologa, neurologa, nefrologa, psychologa lub psychiatry - w zależności od stwierdzanych odchyleń od normy.
  W wywiadzie należy zwrócić uwagę na:
 • wady i zakażenia układu moczowego,
 • wady układu nerwowego,
 • urazy ośrodkowego układu nerwowego i okolicy lędźwiowo-krzyżowej,
 • aktualnie przyjmowane leki,
 • liczbę porodów u kobiet i wagę urodzeniową dziecka,
 • przebieg dotychczasowego leczenia zachowawczego i operacyjnego nietrzymania moczu.
Następnie należy ustalić liczbę epizodów popuszczenia moczu w ciągu dnia. Ponadto, czy mimowolne oddanie moczu jest poprzedzone:
 • gwałtownie występującym parciem na pęcherz moczowy, objawiającym się próbami powstrzymania mimowolnego oddania moczu (nietrzymanie moczu z parcia),
 • kaszlem, kichnięciem, wysiłkiem, zmianą pozycji (wysiłkowe nietrzymanie moczu).
Bardzo ważnym elementem wywiadu jest ocena oddawania moczu w ciągu doby. W zbieraniu wywiadu chorobowego pomocna jest karta kontroli oddawania moczu i występowania epizodów naglących parć lub nietrzymania moczu.
  Badanie pacjenta obejmuje ocenę:
 • stanu ogólnego,
 • stanu psychicznego,
 • zewnętrznych narządów moczowo-płciowych,
 • okolicy lędźwiowo-krzyżowej,
 • odruchów z kończyn dolnych.
W ocenie należy także uwzględnić zaburzenia czucia na kroczu i w obrębie kończyn dolnych.

W przypadku podejrzenia zmian w układzie nerwowym diagnostykę należy rozszerzyć o badanie neurologiczne określające stopień uszkodzenia OUN i nerwów obwodowych, oraz badanie per rectum ze sprawdzeniem napięcia zwieracza zewnętrznego odbytu i odruchu kaszlowego.

U wszystkich pacjentów zgłaszających się z podejrzeniem nieprawidłowej czynności dolnych dróg moczowych podstawowym zestawem badań dodatkowych powinno być badanie ogólne moczu i posiew moczu oraz USG jamy brzusznej z oceną zalegania moczu w pęcherzu po mikcji.

W dalszej kolejności - zależnie od indywidualnych wskazań - diagnostykę należy rozszerzyć o badania radiologiczne (uretrocystografia mikcyjna, urografia), badania izotopowe nerek, badania krwi informujące o czynności nerek (jonogram, mocznik, kreatynina). Następnie mogą być konieczne badania endoskopowe układu moczowego (uretrocystoskopia). W niektórych przypadkach, zwłaszcza u pacjentów z pęcherzem neurogennym o niejasnej etiologii należy wykonać badanie rezonansu magnetycznego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Natomiast badania urodynamiczne należy traktować jako uzupełnienie diagnostyki urologicznej w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie nieprawidłowej czynności pęcherza i cewki moczowej.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
© 2002 - 2021 Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO-DYN
2002 created by: JSK Internet
2014 - 2021 modified by: PetS